قدردانی مدیرعامل بنیاد

بنام خدای خوبی ها
لازم دانستم ضمن شکرگذاری از خدای همه دل ها
از همکاران و عزیزانم 
که منو در این همایش و رونق بازار همدلی یاری کنند
تشکر کنم...
و همینطور همه آشنایانی که امروز باز هم با ما بیعت وپیمان همراهی بستند...
اگر نام ببرم بیش از وسعت این مقال وحدود است..
ازاینکه این اشک ها را به خنده تبدیل شد...
از خداوخلق خوبش شاکرم
تقدیم با عشق
شهره کهن
مدیر بنیاد شروین روبن زاده

اسفند ماه 1394
 

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره71

تلفنهای تماس:    ۸۸۱۴۸۴۴۰ (۲۱+)  -   ۸۸۴۳۵۲۴۰ (۲۱+)

فکس: ۸۸۱۴۸۴۴۱ (۲۱+)

کدپستی: 1611111111

آدرس وب سایت: www.bonyadeshervin.com 
آدرس پست الکترونیکی: info@bonyadeshervin.com 

https://telegram.me/bonyadeshervin  آدرس تلگرام

bonyad_shervin_robenzadeh  آدرس اینستاگرام