منشور اخلاقی

منشور اخلاقي بنیاد نیکوکاری شروین روبن زاده

ما اعضای بنیاد نیکوکاری شروین روبن زاده  با استعانت به یاری ایزد منان  خود را موظف و مکلف به رعایت تمامی موارد منشور اخلاقی بنیاد می دانیم به این امید که با سعی و تلاش خود در پیشبرد اهداف آن کوشا باشیم.

· با داشتن ظاهری آراسته، مناسب با شونات اسلامی و اداری در محل خدمت خود حضور یافته و با وجدان کاری، و رعایت سلسله مراتب اداری به انجام وظایف بپردازیم.

با بهره گیری از مبانی اخلاق ، خوش رویی و متانت، حسن سلوک،  ادب،  رعایت تقوا،  صداقت در کلام و متانت در عمل را سرلوحه زندگی خویش به ویژه انجام امور مربوط به متقاضیان خدمات قرار دهیم.

.به منزله تکریم امانت داری  و  راز داری  اطلاعات مربوط به مددجویان و مراجعین بنیاد کاملا  محرمانه تلقی شده  و به شیوه مناسبی طبقه بندی و نگاهداری می شود بنحوی که در اختیار هیچ یک از افراد داخل و یا خارج ازبنیاد قرار نمی گیرد.

.خود را متعهد به ارتقاء شفافيت روابط با خيرين و پايبند به منشور اخلاقي سازمان هاي اجتماعي و انسان دوستانه مي دانیم.

· مهمترین و تخصصی ترین  عملکرد بنیاد در  حمایت از افراد آسیب دیده از سوگ می باشد.

.دسترسي به آموزش و پرورش لازم براي ارتقا سطح فرهنگ  و توزیع عادلانه آموزش مددجویان محترم و متقاضیان خدمت را از طريق برنامه هاي حمايتي فراهم کنیم.

.توجه به عدم ترویج و اعمال ، بینش و نگرش سیاسی و جناحی را  در تمامی حوزه های کاری بنیاد مدنظر داشته باشیم.

·باور به بهره گیری از خرد جمعی در فرآیندهای تصمیم سازی  و تصمیم گیری با تکیه بر اصول صمیمیت و اخلاق حرفه ای را  به عنوان رویکرد اساسی در بنیاد داشته باشیم.

·وقت، این سرمایه غیر قابل تجدید را در مورد خود و مراجعین محترم مغتنم شمرده و از اتلاف آن پرهیز نماییم.

·تعهد به انضباط مالی و مراقبت از اموال و دارایی های بنیاد در جهت نیل به اهداف تعیین شده که همانا رضایت مددجویان و متقاضیان خدمت می باشد،را  داشته باشیم.

· در صورت شکایت و ابراز نارضایتی مدد جویان و متقاضیان محترم از نوع، کیفیت و نحوه ارائه خدمات سریعاً مطابق با مقررات و ضوابط رسیدگی میشود.

· برقراری هرگونه ارتباط  بین متقاضیان خدمت و یا  مددجویان در  خارج از بنیاد   هیچ گونه ارتباطی  به بنیاد نداشته و عواقب ناشی از آن به هیچ عنوان در حیطه کاری بنیاد نمی باشد.

.عدالت و انصاف در همه زمینه ها با همکاران و متقاضیان خدمات را همیشه مد نظر قرار داده و امکانات، فرصتها و خدمات را به صورت عادلانه بین آنان توزیع نماییم.

· کارکنان را سرمایه های اصلی و عامل رشد و تعالی خود دانسته و به همین منظور از خدمات شایسته و بهنگام ایشان در انجام وظایف محوله قدردانی بعمل آوریم.

مدیریت بنیاد نیکوکاری شروین روبن زاده

 

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره71

تلفنهای تماس: ۸۸۱۴۸۴۴۰  - ۸۸۴۳۵۲۴۰ فکس : ۸۸۱۴۸۴۴۱   واتساپ : 9123010772 98+

کدپستی: 1613635791

آدرس وب سایت: www.bonyadeshervin.com 


آدرس پست الکترونیکی: info@bonyadeshervin.com 

اینستاگرام : bonyad_shervin_robenzadeh@

تلگرام : https://telegram.me/bonyadeshervin