گالری
 
همدردی مدیرعامل بنیاد در مرکز طبی
همدردی مدیرعامل بنیاد در مرکز طبی
تاریخ: 14 09 2014 10:52
بازدیدها: 1055
حضور هنرمندان در غرفه بنیاد در مرکز طبی کودکان بازدید هنرمند عزیز کشورمان جناب آقای حسین رفیعی در غرفه بنیاد در مرکز طبی کودکان
بازدید هنرمند عزیز کشورمان جناب آقای اشکان خطیبی در غرفه بنیاد در مرکز طبی کودکان حمایت و همیاری گروه رادیویی مستقر در مرکز طبی کودکان حمایت و همیاری خیرین بنیاد شروین در ملاقات با کودکان بیمار بیمارستان امام
بازدید نویسنده و کارگردان عزیز کشورمان جناب آقای رحمانیان در غرفه بنیاد در مرکز طبی کودکان همدردی مدیرعامل بنیاد با مادران کودکان بیمار مرکز نقص طبی کودکان همدردی مدیرعامل بنیاد با مادران کودکان بیمار مرکز نقص طبی کودکان

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره71

تلفنهای تماس:    ۸۸۱۴۸۴۴۰ (۲۱+)  -   ۸۸۴۳۵۲۴۰ (۲۱+)

فکس: ۸۸۱۴۸۴۴۱ (۲۱+)

کدپستی: 1611111111

آدرس وب سایت: www.bonyadeshervin.com 
آدرس پست الکترونیکی: info@bonyadeshervin.com 

https://telegram.me/bonyadeshervin  آدرس تلگرام

bonyad_shervin_robenzadeh  آدرس اینستاگرام