گرفتن کمک از بنیاد 1

من به عنوان یک مددجو و بنیاد

حوزه سوگ درمانی: بنیاد به عنوان اولین مرکز تخصصی در این حوزه، با اتکا به دانش و تجربه روانشناسان و مددکاران و مشاوران با تجربه خود به افراد آسیب دیده از سوگ خصوصا زنان و کودکان در حل این عارضه به طرق مختلف همکاری و مساعدت می کند. این موارد شامل دوره های گروهی درمان سوگ و مددکاری به زنان و کودکان آسیب دیده از سوگ، و دوره های توانمندسازی به منظور امکان ادامه مستقل امرار معاش زندگی، تحصیل و ... می شود.

"فرایند مشاوره و درمان سوگ"

1)  ارائه فرم شماره 1 توسط واحد پذیرش به مراجعه کننده جهت تکمیل

2)  مصاحبه با مراجعه جهت ارجاع به متخصص مربوطه که شامل مشاوره­ی سوگ درمانی، روان درمانی و ...

3)  تعیین زمان شرکت در کارگاه گروهی یا وقت دهی برای جلسه مشاوره خصوصی

4)  پیگیری از روند درمان با تعیین مدت زمان حضور در جلسات بعدی

5)  تکمیل فرم درمان توسط متخصص مربوطه و درج در پرونده مراجعه کننده

6)  ارائه فرم ارزیابی در پایان دوره درمان به مراجع جهت تکمیل و تحویل به واحد پذیرش

7)  بررسی ، تحلیل و ارزیابی فرآیند درمان و ثبت در پرونده

8)  ارائه گزارش کتبی روند جلسات مراجع به مراکز ارجاع دهنده

حوزه نیکوکاری(مددکاری): سوگ برای زنان و کودکان آسیب دیده از سوگ علاوه بر آلام روانی، مشکلات اقتصادی نیز به همراه دارد. جمعیت بزرگی از این گروه متاسفانه پیش از سوگ، توانمندی لازم برای استقلال را نیافته اند و پس از این رخداد با مشکلات جدی روبرو می شوند. بنیاد اگر چه در حوزه های دیگر مانند توانمندسازی برای این مهم برنامه دارد اما تا تحقق این توانمندسازی در مددجویان نیاز است تا حد امکان به گذران سیر طبیعی زندگی و امکان امرار معاش و تامین بخشی از نیازهای اولیه این گروه برای عدم تخریب آینده آنها  تا طی دوره توانمندسازی و مددکاری کمک شود.

 

"فرایند کمک به نیازمندان (مددجویان)"

1)  تکریم به ارباب و رجوع

2)  ارائه درخواست دست نویس توسط متقاضی

3)  مصاحبه با فرد متقاضی توسط مددکار مرکز

4)  ارائه گزارش درخواست متقاضی در جلسه هیئت مدیره توسط مددکار

5)  در صورت تأیید هیئت مدیره تحقیقات و پی گیری در مورد صحت نیاز متقاضی

           6)  اخذ مدارک مربوط برای تشکیل پرونده متقاضی

حوزه توانمندسازی: آموزش ماهیگیری به مراتب بهتر از دادن ماهی به نیازمندان است. بنیاد با این خط مشی، برای زنان آسیب دیده از سوگ، برنامههای کارآفرینی و خوداشتغالی و برای کودکان بازمانده از تحصیل برنامه های هدایت تحصیلی، کمک آموزشی و ادامه تحصیل دارد. این گروه تا طی این دوره و اطمینان حاصل نمودن از تحقق هدف توانمندسازی و استقلال، از کمکهای مادی این بنیاد به منظوری سرپرستی خانواده و یا مخارج ادامه تحصیل و ... می شوند تا با خیال کمی آسوده تر نسبت به طی این دوره ها تا توانمند سازی کامل اقدام کنند.

 

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره71

تلفنهای تماس: ۸۸۱۴۸۴۴۰  - ۸۸۴۳۵۲۴۰ فکس : ۸۸۱۴۸۴۴۱   واتساپ : 9123010772 98+

کدپستی: 1613635791

آدرس وب سایت: www.bonyadeshervin.com 
آدرس پست الکترونیکی: info@bonyadeshervin.com 

اینستاگرام : bonyad_shervin_robenzadeh@

تلگرام : https://telegram.me/bonyadeshervin