آنچه باید در برخورد با شخص سوگوار دانست

منتشر شده در چهارشنبه, 09 مهر 1393 14:30
بازدید: 4669

آنچه باید در برخورد با شخص سوگوار دانست

-به او نشان دهید که دوستش دارید،نگرانش هستید، و برای شنیدن حرفهایش آماده اید.

- در کنار او بنشینید، او را در آغوش بگیرید و به او دلگرمی بدهید.

- دباره فرد از دست رفته صریح و مستقیم صحبت کنید.

- اگر احساس می کنید نیاز به گریه دارید، خودداری نکنید.

- درباره پیامدهای آنچه پیش آمده سوال نکنید ، اما به حرفهای او در این زمینه گوش دهید.

- از پند و اندرز دادن یا ارایه راه حل های سریع خودداری کنید.

- درد و اندوه او را کوچک جلوه ندهید.