تشکر و قدرانی از خیر سرکار خانم ثالثی

سپاس از خانم ثالثی و همسر محترمشان (از خیرین محترم بنیاد) که یاری رسان ما در تهیه کارت هدیه برای جشن شب عیدانه کودکان بدسرپرست و بی سرپرست بوده اند.

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره71

تلفنهای تماس:    ۸۸۱۴۸۴۴۰ (۲۱+)  -   ۸۸۴۳۵۲۴۰ (۲۱+)

فکس: ۸۸۱۴۸۴۴۱ (۲۱+)

کدپستی: 1611111111

آدرس وب سایت: www.bonyadeshervin.com 
آدرس پست الکترونیکی: info@bonyadeshervin.com 

https://telegram.me/bonyadeshervin  آدرس تلگرام

bonyad_shervin_robenzadeh  آدرس اینستاگرام