سوگ نوشته دکتر شرمین روبن زاده

شروين عزيزم
نغمه هاي جاويدان زندگي مان؛
جايت در زندگي مان خالي است ...
شادي هايمان ؛ خنده هايمان و حتي غم هايمان بي تو بوي دلتنگي مي دهد
هر نسيمي كه مي آيد آرزويمان آوردن شميم عطر تو است.

بخشي از يادداشت خانم دكتر شرمين روبن زاده
متخصص روان شناسي در كتاب سوگ
@bonyadeshervin

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره71

تلفنهای تماس:    ۸۸۱۴۸۴۴۰ (۲۱+)  -   ۸۸۴۳۵۲۴۰ (۲۱+)

فکس: ۸۸۱۴۸۴۴۱ (۲۱+)

کدپستی: 1611111111

آدرس وب سایت: www.bonyadeshervin.com 
آدرس پست الکترونیکی: info@bonyadeshervin.com 

https://telegram.me/bonyadeshervin  آدرس تلگرام

bonyad_shervin_robenzadeh  آدرس اینستاگرام