پرده ی سوگ را کنار بزن

پرده ی سوگ را کنار بزن

زندگی در انتظار توست ...

گزارشی از فعالیتهای اولین و تنها مرکز تخصصی درمان سوگ در ایران در روزنامه ی ایران، شماره 6554، شنبه 7 مردادماه 1396 صفحه ی 14

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره71

تلفنهای تماس:    ۸۸۱۴۸۴۴۰ (۲۱+)  -   ۸۸۴۳۵۲۴۰ (۲۱+)

فکس: ۸۸۱۴۸۴۴۱ (۲۱+)

کدپستی: 1611111111

آدرس وب سایت: www.bonyadeshervin.com 
آدرس پست الکترونیکی: info@bonyadeshervin.com 

https://telegram.me/bonyadeshervin  آدرس تلگرام

bonyad_shervin_robenzadeh  آدرس اینستاگرام