بزرگداشت جناب آقای دکتر لقمانی

سالها در کنارمان در خانه ی شروین ، خانه ی خودت بودی

ایثارهای علی گونه ات چراغ دلمان شد

صدای دلنشین و نوای سازت روحمان را جلا داد

ای غرق در نور روح بزرگت را زمین تاب نیاورد و پرواز را به تو آموخت

ای ابرمرد برایمان جاودانه ای تا به همیشه

و همواره چون قبل در گوشه گوشه ی دل و جانمان خواهی بود

بنیاد نیکوکاری شروین روبن زاده برگزار می کند:

مراسم بزرگداشت جناب آقای دکتر محمد لقمانی (مانی)

زمان: چهارشنبه 14 تیرماه  از 96 از ساعت 17 لغایت 19

مکان: بنیاد نیکوکاری شروین روبن زاده

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره71

تلفنهای تماس:    ۸۸۱۴۸۴۴۰ (۲۱+)  -   ۸۸۴۳۵۲۴۰ (۲۱+)

فکس: ۸۸۱۴۸۴۴۱ (۲۱+)

کدپستی: 1611111111

آدرس وب سایت: www.bonyadeshervin.com 
آدرس پست الکترونیکی: info@bonyadeshervin.com 

https://telegram.me/bonyadeshervin  آدرس تلگرام

bonyad_shervin_robenzadeh  آدرس اینستاگرام