تاثیر هنر در کاهش آلام سوگ

بنیاد نیکوکاری شروین روبن زاده برگزار می کند:

تأثیر هنر در کاهش آلام سوگ

با حضور جناب آقای دکتر خدایی (عضو انجمن موسیقی درمانی آلمان و هنر درمانی آمریکا، دکترای مهندسی استراتژیک)

چهارشنبه 10 خرداد از ساعت 15:30 لغایت 17

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره71

تلفنهای تماس:    ۸۸۱۴۸۴۴۰ (۲۱+)  -   ۸۸۴۳۵۲۴۰ (۲۱+)

فکس: ۸۸۱۴۸۴۴۱ (۲۱+)

کدپستی: 1611111111

آدرس وب سایت: www.bonyadeshervin.com 
آدرس پست الکترونیکی: info@bonyadeshervin.com 

https://telegram.me/bonyadeshervin  آدرس تلگرام

bonyad_shervin_robenzadeh  آدرس اینستاگرام