حضور اعضاء محترم شورای شهر تهران در جشن یلدا

با سپاس از حضور سرکار خانم دکتر راستگو عضو شورای شهر تهران و مدیریت محترم مرکز توان افزایی سازمانهای مردم نهاد و سرکار خانم میرحسینی نمایند اداره امور کودکان بهزیستی در جشن شب یلدا

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره71

تلفنهای تماس:    ۸۸۱۴۸۴۴۰ (۲۱+)  -   ۸۸۴۳۵۲۴۰ (۲۱+)

فکس: ۸۸۱۴۸۴۴۱ (۲۱+)

کدپستی: 1611111111

آدرس وب سایت: www.bonyadeshervin.com 
آدرس پست الکترونیکی: info@bonyadeshervin.com 

https://telegram.me/bonyadeshervin  آدرس تلگرام

bonyad_shervin_robenzadeh  آدرس اینستاگرام