یادبود شروین عزیز

چشمهایت دلم را ورق می زند

رها می شوم در حجم نفس هایت مثل پروانه ها که آزادند!

از تو می نویسم

تویی که اگر تمامی سین های خوب دنیا را در سفره داشته باشم

چه لطفی دارد

وقتی که آینه نبودنت را تکرار میکند

و حافظ

دست و دلش به فال نمی رود

و من از نبودنت بر سر سفره

پی به آمدن بهاری دیگر می برم

و بارانی که بی اجازه می بارد و تو را

بی وقفه در من چکه می کند!

من از تو می نویسم در دفتر دلی که

به اندازه ما جا دارد

من یک عالمه تو!

و چه سنگین اند ثانیه ها!

ثانیه ثانیه ثانیه

که 12 سال از نبود جسم خاکیت را خبر می دهند

و چه سنگین اند این ثانیه ها!

و هنوز

دلم برایت تنگ است

و هنوز هم عشق می تازد "شروین"

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره71

تلفنهای تماس:    ۸۸۱۴۸۴۴۰ (۲۱+)  -   ۸۸۴۳۵۲۴۰ (۲۱+)

فکس: ۸۸۱۴۸۴۴۱ (۲۱+)

کدپستی: 1611111111

آدرس وب سایت: www.bonyadeshervin.com 
آدرس پست الکترونیکی: info@bonyadeshervin.com 

https://telegram.me/bonyadeshervin  آدرس تلگرام

bonyad_shervin_robenzadeh  آدرس اینستاگرام