ذهن در طول حیات، می شود چتر نجات

ذهن در طول حیات
می شود چتر نجات
خوش به حال تو اگر باز شود
و ترا آرام
آرام
فرود آرد
در پهنه دانایی
آگاهی
زیبایی و احساس جهان
وای اگر باز نشد ... "مجتبی کاشانی"
در جلسه شناخت :من ذهنی، خودشناسی و اعتمادبه نفس" جای همه دوستان خالی


تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره71

تلفنهای تماس:    ۸۸۱۴۸۴۴۰ (۲۱+)  -   ۸۸۴۳۵۲۴۰ (۲۱+)

فکس: ۸۸۱۴۸۴۴۱ (۲۱+)

کدپستی: 1611111111

آدرس وب سایت: www.bonyadeshervin.com 
آدرس پست الکترونیکی: info@bonyadeshervin.com 

https://telegram.me/bonyadeshervin  آدرس تلگرام

bonyad_shervin_robenzadeh  آدرس اینستاگرام