ملاقات از کودکان مرکز طبی کودکان

خدا کجاست؟

خدا در دستی است که به یاری می گیری!

در قلبی است که شاد می کنی!

در لبخندی است که به لب می نشانی!

خدا در عطر خوش نانی است که به دیگری می دهی!

خدا آنجاست که عهد میبندی و عمل میکنی!

خدا در تو، با تو و برای توست!

با تشکر از گروه هنری - عروسکی جناب آقای مجید بلوکات، آقای خندان و دیگر هنرمندان و خیرین مهربانی که در روز 7 شهریور ماه در ملاقات با کودکان بیمار در مرکز طبی کودکان همراه ما بودند.

 

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره71

تلفنهای تماس:    ۸۸۱۴۸۴۴۰ (۲۱+)  -   ۸۸۴۳۵۲۴۰ (۲۱+)

فکس: ۸۸۱۴۸۴۴۱ (۲۱+)

کدپستی: 1611111111

آدرس وب سایت: www.bonyadeshervin.com 
آدرس پست الکترونیکی: info@bonyadeshervin.com 

https://telegram.me/bonyadeshervin  آدرس تلگرام

bonyad_shervin_robenzadeh  آدرس اینستاگرام