ملاقات با کودکان مرکز طبی کودکان بیمارستان امام

قصه ای از آنسوی مرز بهشت

آخرین در باغ سبز سرنوشت

با توأم ای آشنا با چشمهای بی گناه کودکان

من به اعجاز نگاه این غنچه ها رسیده ام

رنگهای زندگی را از میان ناله های بی صداشون شنیده ام، اشکهای حلقه بسته بر چشمان مشتاق به در ، من میان سایه این سرودلان عطر و بوی زندگی را چشیده ام

قرعه بنام ما افتاد، جمعی از همدلان بنیاد نیکوکاری شروین برای نوازش چشمانمان و گرفتن دستهای کودکان نقص ایمنی در بازارچه ای که به این منظور بوده گردهم آمدیم.

چقدر دستهای گرم این عزیزان، تنها بود، چقدر جای دستهای شما، در میان غربت این منظران خالی بود.

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره71

تلفنهای تماس:    ۸۸۱۴۸۴۴۰ (۲۱+)  -   ۸۸۴۳۵۲۴۰ (۲۱+)

فکس: ۸۸۱۴۸۴۴۱ (۲۱+)

کدپستی: 1611111111

آدرس وب سایت: www.bonyadeshervin.com 
آدرس پست الکترونیکی: info@bonyadeshervin.com 

https://telegram.me/bonyadeshervin  آدرس تلگرام

bonyad_shervin_robenzadeh  آدرس اینستاگرام