بانوان آسیب پذیرترین و اثرگذارترین قشر در سوانح رانندگی هستند

بانوان آسیب پذیرترین و اثرگذارترین قشر در سوانح رانندگی هستند/ 24 درصد کشته های سوانح، بانوان هستند.
در سال گذشته، 24 درصد از کشته های حمل و نقل شهری و برون شهری، بانوان بودند که بالغ بر 4300 نفر برآورد شدند؛ میانگین سن بانوان متوفی در سوانح رانندگی 28 سال است و تلفات سوانح رانندگی تاثیر فراوانی بر خانواده دارد.
رئیس هیئت مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها در مراسم گردهمایی بانوان گفت: یکی از اثرگذارترین طیف‌های جمعیتی بانوان هستند که نقش مؤثری در توسعه فرهنگ ایمنی دارند.
رئیس انجمن جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها در بخش دیگری از سخنان خود آسیب دیدگان سوانح رانندگی را به 3 گروه کشته ها، مجروحین، و بازماندگان تقسیم کرد و افزود: بانوان از یک سو در گروه بازماندگان، و ازسویی دیگر به عنوان پرستاران بازماندگان، از آسیب پدیرترین و اثرگذارترین اقشار در سوانح رانندگی هستند.
وی با بیان اینکه کنترل سوانح از چالش های اصلی جامعه محسوب می شود افزود: سوانح رانندگی آحاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و خانواده ها را به فقر می کشاند.
دعوت از مدیریت و روانشناسان بنیاد شروین در این گردهم آیی به عنوان مهمان ویژه که با هدف هم پیمانی در ارتقاء فرهنگ ایمنی و جلب مشارکت عمومی در مقابله با فاجعه سوانح رانندگی بوده، مقرر گردید که جلساتی در زمینه کمک رسانی به این عزیزان آسیب دیده فراهم آید.
این گردهمایی، روز سه شنبه 27 خرداد در محل مرکز همایش های سازمان صدا و سیما برگزار شد.

 

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره71

تلفنهای تماس:    ۸۸۱۴۸۴۴۰ (۲۱+)  -   ۸۸۴۳۵۲۴۰ (۲۱+)

فکس: ۸۸۱۴۸۴۴۱ (۲۱+)

کدپستی: 1611111111

آدرس وب سایت: www.bonyadeshervin.com 
آدرس پست الکترونیکی: info@bonyadeshervin.com 

https://telegram.me/bonyadeshervin  آدرس تلگرام

bonyad_shervin_robenzadeh  آدرس اینستاگرام