گزارش بهمن ماه 91

گزارش سه ماهه آخر سال 91

برگزاری جلسات متعدد برنامه ریزی و سازماندهی امور مربوط به سوگ درمانی با حضور آقای دکتر ببری

برگزاری دوره جدید گروه درمانی مددکاری سوگ بازبینی پرونده های مددجویان نیازمند بنیاد و پذیرش مراجعان جدید با اولویت قرار دادن زنان و کودکان نیازمند آسیب دیده از سوگ ( زنان سرپرست خانوار و کودکان بی سرپرست )

پیگیری پروژه توانمندسازی و آموزش کودکان سوگ دیده بازمانده از تحصیل

طراحی مجدد سایت جهت تسهیل اطلاع رسانی در خصوص گزارش فعالیت ها و خدمات بنیاد

تهیه بروشور تخصصی در خصوص سوگ درمانی و خدمات خاص بنیاد برای درمان سوگ

انجام مذاکرات اولیه با کلینیک ها و مراکز مشاوره تهران و معرفی خدمات تخصصی سوگ درمانی مجموعه جهت ارجاع مددجویان سوگ دیده به بنیاد

برگزاری نشست مشترک با مسئولین سازمان بهشت زهرا جهت دریافت امکانات جلسه حضوری با هیات امنای مساجد تهران جهت معرفی پکیج سوگ

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره71

تلفنهای تماس:    ۸۸۱۴۸۴۴۰ (۲۱+)  -   ۸۸۴۳۵۲۴۰ (۲۱+)

فکس: ۸۸۱۴۸۴۴۱ (۲۱+)

کدپستی: 1611111111

آدرس وب سایت: www.bonyadeshervin.com 
آدرس پست الکترونیکی: info@bonyadeshervin.com 

https://telegram.me/bonyadeshervin  آدرس تلگرام

bonyad_shervin_robenzadeh  آدرس اینستاگرام