نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
گزارش یادبود شروین عزیزمان نوشته شده توسط ف.خ 369
با ما همنوا شوید در چهاردهمین یادبود شروین عزیزمان نوشته شده توسط ف.خ 674
تشکر و قدرانی از خیر سرکار خانم ثالثی نوشته شده توسط ف.خ 650
گزارشی از فعالیت بنیاد در هفته نامه سلامت نوشته شده توسط هفته نامه سلامت شماره ٦٥٣ شنبه ٣٠ دي ١٣٩٦ صفحه ي ٢ 637
جشن یلدا نوشته شده توسط روزنامه مردم 30/9/96 752
نمیخواهم هیچ قلبی دردمند باشد نوشته شده توسط روزنامه شهروند شماره 1317 729
رونمایی از کتاب عشق در کمان آرش نوشته شده توسط ف.خ 720
برگزاری جشن شب یلدا 96 نوشته شده توسط ف.خ 792
یادبود نیکوکار محترم سرکار خانم رامیاد نوشته شده توسط ف.خ 854
سفردرمانی سوگ نوشته شده توسط ف.خ 906

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره71

تلفنهای تماس:    ۸۸۱۴۸۴۴۰ (۲۱+)  -   ۸۸۴۳۵۲۴۰ (۲۱+)

فکس: ۸۸۱۴۸۴۴۱ (۲۱+)

کدپستی: 1611111111

آدرس وب سایت: www.bonyadeshervin.com 
آدرس پست الکترونیکی: info@bonyadeshervin.com 

https://telegram.me/bonyadeshervin  آدرس تلگرام

bonyad_shervin_robenzadeh  آدرس اینستاگرام