همایش 22 آبان ماه

بنیاد نیکوکاری شروین روبن زاده برگزار می کند:

با حضور سرکار خانم زاهدی

زمان: 22 آبان ماه از ساعت 17 لغایت 18:30 در محل بنیاد

شرکت برای کلیه عزیزن آزاد و رایگان می باشد.

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره71

تلفنهای تماس:    ۸۸۱۴۸۴۴۰ (۲۱+)  -   ۸۸۴۳۵۲۴۰ (۲۱+)

فکس: ۸۸۱۴۸۴۴۱ (۲۱+)

کدپستی: 1611111111

آدرس وب سایت: www.bonyadeshervin.com 
آدرس پست الکترونیکی: info@bonyadeshervin.com 

https://telegram.me/bonyadeshervin  آدرس تلگرام

bonyad_shervin_robenzadeh  آدرس اینستاگرام