مصاحبه رادیویی درمان سوگ بنیاد شروین با دکتر شرمین روبن زاده

لینک برنامه رادیویی سلامت برنامه "چتر آرامش"

مصاحبه با خانم دکتر شرمین روبن زاده (روانشناس بالینی) با موضوع درمان سوگ در بنیاد نیکوکاری شروین روبن زاده

زمان: سه شنبه 4 آبان ماه ساعت 14 لغایت 15

http://radio.iranseda.ir/LightBox/?ch=17&d=10/25/2016%202:00:00%20PM&t=14:00

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره71

تلفنهای تماس:    ۸۸۱۴۸۴۴۰ (۲۱+)  -   ۸۸۴۳۵۲۴۰ (۲۱+)

فکس: ۸۸۱۴۸۴۴۱ (۲۱+)

کدپستی: 1611111111

آدرس وب سایت: www.bonyadeshervin.com 
آدرس پست الکترونیکی: info@bonyadeshervin.com 

https://telegram.me/bonyadeshervin  آدرس تلگرام

bonyad_shervin_robenzadeh  آدرس اینستاگرام