خداحافظ ای داغ بر دل نشسته

گزارشی از تنها مرکز سوگ در ایران

خداحافظ ای داغ بر دل نشسته

مجله همشهری جوان، هفته نامه فرهنگی و اجتماعی جوانان، شماره 563 یکشنبه 10 مرداد 95

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره71

تلفنهای تماس: ۸۸۱۴۸۴۴۰  - ۸۸۴۳۵۲۴۰ فکس : ۸۸۱۴۸۴۴۱   واتساپ : 9123010772 98+

کدپستی: 1613635791

آدرس وب سایت: www.bonyadeshervin.com 


آدرس پست الکترونیکی: info@bonyadeshervin.com 

اینستاگرام : bonyad_shervin_robenzadeh@

تلگرام : https://telegram.me/bonyadeshervin