خداحافظ ای داغ بر دل نشسته

گزارشی از تنها مرکز سوگ در ایران

خداحافظ ای داغ بر دل نشسته

مجله همشهری جوان، هفته نامه فرهنگی و اجتماعی جوانان، شماره 563 یکشنبه 10 مرداد 95

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره71

تلفنهای تماس:    ۸۸۱۴۸۴۴۰ (۲۱+)  -   ۸۸۴۳۵۲۴۰ (۲۱+)

فکس: ۸۸۱۴۸۴۴۱ (۲۱+)

کدپستی: 1611111111

آدرس وب سایت: www.bonyadeshervin.com 
آدرس پست الکترونیکی: info@bonyadeshervin.com 

https://telegram.me/bonyadeshervin  آدرس تلگرام

bonyad_shervin_robenzadeh  آدرس اینستاگرام